Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Akce


Viditelnost na Galerii


Walchensee


Alpský podzim


Alpský podzim


Přípravy


Přípravy


Přípravy


Přípravy


Přípravy


Přípravy


Přípravy


Přípravy


Zanoření


Honza Jirásko po ponoru


Honza Bulíř po ponoru


Břéťa po ponoru


Lidé a láhve

Walchensee 23. 10. 2004

vloženo: 2004-10-23


Na jedné z pravidelných setkání členů a sympatizantů klubu Dalton došla i řeč na případnou návštěvu alpských jezer spojenou samozějmě i s ponorem adekvátním tomuto prostředí. Vědomi si pravidelných připomínek kolegž že údaj 100m na hloubkoměru je pouze údaj a honit se za ním nemá cenu a s vědomím, že většina z těch kdo to říká tam byla poprvé právě pro tento údaj, rozhodli jsme se ponor do 100m hloubky zrealizovat.
Protože se dva z účastníků akce ve vybraném termínu rozhodli navštívit setkání německých instruktorů v Kochel am See, bylo vybráno německé jezero Walchensee ležící několik kilometrů dále. Nejpříhodnější místo pro tento druh ponoru je na Walchense lokalita zvaná Galerie, kde se ve 100m hloubce pod kolmou stěnou nachází utopený VW Brouk. Protože je přesně známo místo, kde vrak leží a cesta dolů je kolmá, odpadá plavání ve velké hloubce a s tím spjaté nepříjemnosti. V sobotu 23. 10. jsme se tedy sešli před hotelem v Kochlel am See a vyrazili na Walchensee. Po příjezdu na Galerii nás čekalo trpké zklamání v podobě zákazu potápění na celé západní straně jezera z důvodu tření ryb. Byli jsme tedy nuceni najít náhradní řešení podle mapy dna, kterou jsme měli k dispozici. Vybráno bylo místo na severním břehu jezera, které místní nazývají Pioniertafel a na kterém by pod strmou stěnou měla být hloubka 113m. Po překonání zákazu vjezdu, které nám bylo později vyčísleno na 25Eur., jsme provedli poslední korekce v plánu ponoru a zanořili se. Po přechodu na bottom mix a následném zahvízdání lehounkého Tx 10/70 v automatikách jsme zjistili, že ne vše bude tak jak jsme si představovali. Cca. ve 30m totiž končila kolmá stěna a navazoval na ní suťový svah, což znamenalo nepříjemné plavání.
Sestup podél svahu, který se okolo 60m změnil na bahnitý, pokračoval za stálého naplavávání až do největší dosažené hloubky 88,4m, kde začínalo rovné dno, na kterém se sem tam objevovaly napadané větve a kusy nějaké železné konstrukce. Mně osobně dno silně připomínalo nejhlubší místo severočeské Barbory (i když v podstatně čistším vydání) včetně teploty která tu byla 4C. Protože jsme plaváním zbytečně ztratili čas, nemohli jsme se na dně zdržovat dlouho, zahájili jsme v 11 minutě výstup. Po přechodu na Tx 20/35 v 51m a nálezu prvního náboje nastalo svícení do každé skulinky a prohledávání dna. Během dekomprese bylo nalezeno ještě několik kusů munice a torzo muniční bedny. Následná dekomprese s EAN 50 a O2 už byla klasická dekompresní nuda ve vodě 11C teplé.
Celkově lze tedy ponor i přes nesplnění dosažení plánované hloubky hodnotit pozitivně, především z důvodu nutnosti řešit nepříznivý profil dna a následného úspěšného nalezení nejhlubšího místa lokality. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění akce, zejména Jirkovi Hurábovi (www.gcz.cz/jiri) za zapůjčení materiálu a konzultace, Jardovi Kočárkovi (www.snakesub.cz) za poskytnutí plnícího zařízení a Kamile Čáslavské za pořízení fotodokumentace.

Účastníci akce:
Honza Bulíř - Dalton
Břéťa Homolka, Honza Jirásko - Wir Machen das Rechts

Použité směsi:

Bottom gas:
Tx 10/70

Deco gas:
Tx 21/35
Ean 50
O2

Autor: Honza Bulíř

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu