Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Akce


Hestia v helském portu


Podpůrný tým


Liborovy dupačky


Grozny


Grozny


Grozny


Grozny


Grozny


Grozny


Grozny


Jihlavská dvojka na Grozném


Jihlavská dvojka na Grozném


Návrat z Grozného


Grozny


Burgemeister Petersen


Hestia odjíždí na otevřené moře


Na moři


Poglenbiarka


Poglebiarka


Traska na Poglebiarce


Nejmenovaný potápěč


Nad Abillou


Úlovky poláků z Abilly


Nad Tralovcem


Skupinovka

Potápění na vracích okolí Helu 10/2004

vloženo: 2006-06-01


Po především potápěčsky úspěšných akcích z jarních měsíců letošního a lońského roku jsme se rozhodli vyzkoušet potápění na Baltu i na podzim. Původní termín akce 14. - 17. 10 bylo nutné především pro personální problémy zrušit a celou akci přesunout o 14 dní později na 28. - 31. 10. Po zformování celé skupiny, které probíhalo do posledních chvil, jsme se v 11 hodin středečního dopoledne z větší části sešli a okolo 13 hodiny vyrazili směr Polsko. Složení první části výpravy bylo následující: Honza Bulíř (Bakov nad Jizerou), Libor Čech (Jablonec nad Nisou), Petr Fatka (Liberec), Honza Nikodým (Jihlava), Michal Falát (Jihlava). S touto částí výpravy cestovali také rodiní (i zatím nerodiní) příslušníci některých potápěčů. Byli to Kamila Čáslavská (Liberec), Lenka Čechová a David Čech (oba Jablonec n. N.). Druhá část výpravy: Silva Pěkník (Ostrava) a Kamil Smola (Brno) vyjížděla z Ostravy okolo 20 hodiny večerní téhož dne.
Nudná cesta proběhla klidně a tak jsme mohli před půlnocí zalehnout do postelí helského penzionu Gwiazda Morza. Kluci z Moravy dozazili až ve čtvrtek ráno. Jako hladinovou základnu a dopravní prostředek jsme vybrali opět loď Hestia s kapitánem Jurkem Lissovským a jeho bratrem, protože díky jejich přístupu a servisu nám ani jinou volbu neumožňují. Pro první den bylo vybráno potápění na vraku Groznyj. Vrak se nachází v Pucké zátoce a tak i přes větrné a dešťivé počasí nebyly větší problémy s vlnobitím. Viditelnost na vraku byla dobrá, okolo 5-8m a proud žádný. Celkově si všichni ponor pochvalovali především pro možný dlouhý čas na dně, který byl v hloubce 15m okolo 50 minut, a také pro dobrou explorovatelnost vnitřních prostor vycházející z malého množství sedimentu. Teplota vody i vzduchu byla konstantních 10 stupňů. Zajímavostí bylo množství medůz, na které jsme zatím na Baltu neměli štěstí a které nás potom provázely při všech ponorech. Další potápění jsme se ten den rozhodli pro pokročilou dobu neabsolvovat.
Při pohledu z okna do pátečního rána bylo jasné, že bude dnes možné vyplout na opačnou stranu Helské kosy, na otevřené moře. Vítr se utišil a tak vlny dosahovaly stupně 2. Pro potápění na otevřeném moři jsou v blízkosti helského přístavu vhodné zejména vrak sacího bagru „Poglebiarka“ a vrak tankeru Burgermeister Pettersen zvaný místně „Tankowiec“. Na tyto dva jsme také vyzazili. Nepršelo a menší vlny nikomu vážnější problémy nepřinesly. Po zanoření na „Poglebiarku“ nás překvapil poměrně silný proud, který snesl část potápěčů na holé dno mimo vrak, a tak bagr neviděli všichni. Na dně, v hloubce 39m, byl proud zanedbatelný, viditelnost okolo 10m, teplota vody u dna 6 a na hladině 10 stupňů. Loď leží na boku, trup je poměrně zachovalý, z části pokrytý sítěmi. Po strávení 30 minut na dně a odpovídající dekompresi realizované ve většině s nitroxem nebo kyslíkem odplouváme na další pozici. Tou je místo zániku německého tankeru Burgemeister Petersen, který zde 10. 11. 1915 skončil svou poslední plavbu najetím na ruskou minu. Zahynulo 20 členů jeho posádky. Vrak, ležící v 30 metrové hloubce, ze 3/4 připomíná šrotiště, ve kterém v zadní části leží kotle, nicméně příď je zachovalá včetně opravdu veliké kotvy. Podmínky pro potápění byly obdobné jako na „Poglebiarce“, tedy na hladině silný proud a u dna klidno. Teplota opět hladinových 10 stupňů, dnových 6, dýchán byl vzduch a na deku EAN 50 a O2.
Poslední potápěčský den, větrná a dešťivá sobota, byl trochu náročnější na organizaci a tak jsme si museli přivstat. Naše skupina se rozdělila na dvě, z nichž první (Libor, Michal, Honza N., Petr, a Kamil) plánovala dva ponory a to na Abillu a Tralowiec. Druhá skupina (Silva a Honza B.) chtěla realizovat jen jeden, delší a hlubší ponor. Jako první ráno odjížděla první skupina, doplněná o 3 Poláky na Abillu, ležící pár set metrů od přístavu v bezmála 50 metrové hloubce. Jedná se o celkem zachovalý remorkér poháněný párou, ležící na dně ve vzpřímené poloze.Viditelnost na vraku byla horší než předchozí dny, okolo 4m, proud žádný, vlny mírné, teplota 6-10C. Po návratu do přístavu se naloďuje druhá skupina opět doplněná o 3 Poláky. Cílem je tentokrát německá ponorka třídy VII ležící východně od Helu. Již cesta naznačovala, že ponor nebude jednoduchý, velké vlny si pohazovaly s lodí, všchno co nebylo přivázané, létalo sem tam a někteří (tzn. já - pozn. aut.) to nevydrželi a vyhodili snídani do moře. Poláci se zanořili první a cca po 10 minutách je následoval zbytek (S+H). Ve 40 metrch došlo k setkání s Poláky, kteří se vraceli po neůspěšném hledání. U dna byl na sestupové lano instalován stroboskop a pomocí osobního bubínku nalezen vrak. Ponor jsme směřovali na záď, okolo kormidel a jednoho ze šroubů zpět ke věži a odtamtud k přednímu otevřenému vstupu, kterým je možné nahlédnou do nitra, které je však zcela zanešeno sedimentem a pískem. Vrak je mimo věž málo poškozen, je na co koukat a tak jsme v 64 metrové hloubce strávili 23 minut, po kterých následoval téměř hodinový výstup. Teplota vody na dně 6C, na hladině 11C, proud dole silnější, u hladiny slabý. V přístavu došlo opět k prohození skupin a první se vydala znovu kousek od přístavních mol, na Tralowiec, což byla hlídková loď Německého válečného námořnictva, která se po zásazích ze zbraní ruských letadel potopila do 40 metrové hloubky. Viditelnost byla opět bídná, nicméně na tomto rozmanitém vraku je mnoho věcí k vidění i když čistota vody není ideální. Nejatraktivnější je pochopitelně dělová věž na přídi plavidla. Podmínky k potápění byly totožně s ponorem na Abillu.
Po tomto ponoru nastává všeobecné loučení s posádkou Hestie, odchod na večeři a mimo Moraváků, kteří odjíždí až v neděli, odjezd domů. Závěrem ještě poděkování Silvovi Pěkníkovi za pomoc při plnění plynů i organizaci a ješte pár informací o cenách: Penzion + polopenze - 65 zl./os./den, pronájem lodi 1200 - 1500 zl./den, foukání vzduchu 1 zl./1ltr., nafta 3,40 - 3,50 zl./ltr.

Autor: Honza Bulíř

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu