Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Kurzy potápění


Open Water diver


EANx Diver


Advanced Open Water Diver


Rescue Diver


Deep Diver


Advanced EANx Diver


Dive master

Protože chceme aby náš klub byl funkční a progresivní je nutné se stále zdokonalovat. Proto pořádáme kurzy potápění v, podle nás, nejprogresivnějším výcvikovém systému na světě. Do kurzů se může přihlásit samozřejmně každý, tedy i ten, který není členem klubu Dalton. Snažíme se vyučovat studenty nejen rozsahu doporučených osnov, ale předáváme jim i naše zkušenosti dosažená ponory za hranice běžného rekreačního potápění. Protože nejsme velká škola závislá na ziscích z této činnosti, je možný i daleko větší individuální přístup ke studentovi a tím je omezen i stres který studenti ve velkých školách často pociťují. Pokud máte zájem obraťte se prosím na telefon: 602133956 nebo 602872649 popřípadě na adresu bulir@caverna.cz nebo sbsprecis@volny.cz


Co je IANTD?IANTD založená v roce 1985 Dickem Rutkowskim je první agentura oprávněná cvičit a školit rekreační potápěče v používání obohaceného vzduchu Nitroxu (EANx) a udělovat jim mezinárodně platné osvědčení. V roce 1991 rozšířila IANTD rozsah certifikací na hloubkové ponory se vzduchem a všechny ostatní dýchací plyny jiné než vzduch pro rekreační potápění a pro použití při technickém potápění. Jako průkopník tohoto odvětví IANTD stanovila první mezinárodně dohodnuté normy a postupy včetně pomocných textů a postupů výcviku. V roce 1993 získala pojištění instruktorů pro technický výcvik, což je další přelom v odvětví. IANTD považuje za svoji úlohu propagovat pokročilé a technické potápění na veřejnosti, posilovat vědomí odpovědnosti jednotlivců a vyvíjet vysoký výcvikový standart v obci potápěčů. IANTD věří ve všeobecně platné principy a přírodní zákony a snaží se uplatnit je v životě.


Přehled námi nabízených kurzů


Potápěč na volné vodě - Open Water DiverTento program poskytne základní výcvik těm, kteří se chtějí stát přístrojovými potápěči. Kurz klade důraz a dovednosti a znalosti, které jsou zapotřebí k rozvoji bezpečného začátečníka, rozvíjí jistotu a smysl pro odpovědnost. Kvalifikuje potápěče k ponorům do max. hloubky 18 m. V případě zájmu se kurz může rozšířit i na použití EANx směsí a nebo rebreatherů.


Potápěč s EANx - EANx Diver)Tento program umožní potápěčům používat dýchací směs EANx v rozsahu 21 - 40 % O2 tak, aby jej mohli využívat pro ponory v pásmu hloubek mezi 12 m až 39 m. Potápěč si může zvolit zda se bude potápět se směsí podle tabulek EANx anebo zda zvolí potápěčský počítač či tabulky pro vzduch, a tak získá bezpečnostní rezervu. Tento kurz lze vyučovat jako samostatný a nebo jej lze spojit s řadou jiných pokračujících kurzů.


Pokročilý potápěč na vol. vodě - Adv. Open Water DiverTento kurz přímo navazuje na kurz Open Water Diver a umožní zvýšit kvalifikaci při potápění ve volné vodě a získat více praktických i teoretických zkušeností. Tento program připraví potápěče k ponorům do hloubek max. 30 m.


Potápěč záchranář - Rescue DiverTento program nabízí pokročilému potápěči rozšíření jeho schopností a dovedností v oblasti sebezáchrany a záchrany v rámci potápěčského týmu. Kurz je důležitý krok ve vývoji potápěče a vede ke zvyšování bezpečnosti a sebejistoty. Je také důležitým požadavkem pro další profesionální výcvik například pro kurzy Dive Master a Instruktor potápění. Předpokladem pro absolvování kurzu je účast v kurzu Diver First Aid a Oxygen Provider DAN.


Hloubkový potápěč - Deep DiverTento program byl vypracován k zajištění kvalifikovaného výcviku těm pokročilým potápěčům,kteří se chtějí potápět do hloubek max. 39 m. Program poskytne uchazeči praktické zkušenosti,teoretické znalosti a dovednosti spojené s plánováním hloubkových ponorů a bezpečných dekompresních technik. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských technik při hloubkovém potápění. Doporučuje se, aby byl program vyučován ve spojení s programem Advanced EANx Diver.


Pokročilý potápěč s EANx - Advanced EANx DiverTento program byl vypracován k zajištění kvalifikovaného výcviku těm pokročilým potápěčům,kteří se chtějí potápět do hloubek max. 39 m. Program poskytne uchazeči praktické zkušenosti,teoretické znalosti a dovednosti spojené s plánováním hloubkových ponorů a bezpečných dekompresních technik. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských technik při hloubkovém potápění. Doporučuje se, aby byl program vyučován ve spojení s programem Advanced EANx Diver.


Mistr potápění - Dive masterTento program je určen k tomu, aby byl zajištěn odpovědný výcvik těch, kteří chtějí dohlížet na skupiny potápěčů včetně potápěčů s EANx směsmi a na hloubkové potápěče. Dive Master může po absolvování kurzu asistovat instruktorům potápění, asistovat při všech potápěčských programech IANTD ve volné vodě, ale nemůže provádět praktický výcvik, pokud jej neřídí kvalifikovaný instruktor IANTD.
Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu