Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Akce


Břéťa Homolka pilně studující


Radek Husák přednáší o výstroji


Radek Husák přednáší o výstroji


Průseráři sedí vždycky v poslední lavici


Honza Sirotek a Radek Husák


Někteří se na zkoušky připravovali takto...


...jiní takto

Rudice 2004

vloženo: 2004-12-10


Protože žijeme v zemi, která má to štěstí, že se v ní nachází několik oblastí tvořených horninami, které podléhají krasovění, a že několik členů a sympatizantů našeho klubu stále láká potápění do neznámých prostor v tomto případě navíc spojené s výzkumem, rozhodli jsme se zúčastnit akce pořádané ČSS (Česká speleologická společnost) a to Kurzu jeskynního potápění.
Celý maraton přednášek, filmů a promítání diapozitivů odstartoval ve středu v pozdních odpoledních hodinách v Dělnickém domě Tumperek stojícím na okraji obce Rudice ležící kde jinde než v Moravském krasu. Příznačné je, že nedaleko Rudice leží vstup do našeho druhého nejdelšího jeskynního systému Rudické propadání - Býčí Skála, který probíhá přímo pod Tumperekem, tedy místem konání akce, což při promítání filmů a diapozitivů z těchto míst působilo zvláštně (za sebe se můžu přiznat, že jsem si při civění na plátno několikrát bůhvíproč podupal na zem). Naše skupina dorazila poměrně pozdě a tak jsme vpadli přímo běžící přednášky Michala Piškuly. V pravdě řečeno po zkušenostech z jiných akcí jsme neočekávali, že přednášky začnou ihned po zahájení, ale v následujících dnech jsme pochopili, že program byl tak nabitý, že jinak by se ho nepodařilo naplnit.
Do sobotního večera se u stolku přednášejících vystřídali pánové: Michal Piškula, Fraňo Travěnec, Honza Sirotek, Radek Husák a v největší míře neúnavný Jirka Hovorka. Mimo těchto pánů přednášejících teoretická témata (a náplň závěrečného testu): historie a součastnost našeho JP (jeskynního potápění), základy speleologie, psychologické aspekty JP, fyziologické aspekty JP, technika pro JP, metodika JP, dokumentace, dekomprese, nebezpečí v jeskyních, krizové situace a fatální nehody, se před námi vystřídalo i pár dalších kolegů (na jména všech si nevzpomínám), kteří nám zpestřovali výuku promítáním filmů a diapozitivů s komentářem z lokalit, mezi kterými nechybělo Mexiko, Černá hora, Bosna, Slovensko a další. Objevily se také dobové filmy z časů prvních objevů v Moravském krasu.
Součástí akce byla také páteční návštěva v Rudickém propadání. Bohužel vysoký stav vody v systénu nedovolil splnit cíle které byly naplánovány, nicméně musím (alespoň za sebe) konstatovat že to stálo za to. Neděle byla věnována ověřování teoretických znalostí které jsme měli za uplynulé 4 dny vstřebat. Ověření probíhalo ve formě písemného testu a ústní zkoušky. Součástí byl také plán kompletní speleopotápěčské akce na neznámé lokalitě, o které si každý musel informace vyhledat sám. Jako zdroj sloužili především přítomní istruktoři.
V případě dosažení určitého počtu bodů v písemném testu bylo od ústní zkoušky upuštěno. Z celkového počtu asi 30 účastníků se testu zúčastnilo jen 15 z nich, což bylo dáno především tím že k absolvování další části výviku - praktické a vydání certifikace je nutné členství v ČSS a účast na několika speleopotápěčských akcích jako suchá podpora (tzv. flaškohodiny). To je ve srovnání s komerčními systémy nezvyklé, ale takto vedený výcvik zaručuje už před samotným potápěním dostatek zkušeností z jeskyní. Polovina účastníků tedy absolvovala teorii jen jako soubor zajímavých přednášek. O úrovni kurzu svědčí fakt že z 15 testovaných 14 zkoušky úspěšně složilo. Sám za sebe moho říci že to byly nejtěžší zkoušky v celé mé dosavadní potápěčské kariéře. Celkově jsme tedy akci hodnotili jako zdařilou nejen v pohledu informačním ale i organizačním. Náš celkový dojem byl podpořen i velmi příznivými cenami v místním pohostinství. Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům a potenciálním zájemcům o tento obor případný další kurz doporučit.

Autor: Honza Bulíř

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu