Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Akce


Toto je moje chyba, kterou nedokáži odstranit. Sorry


Černá říčka na mapě


Prameniště


Další prameniště


A ještě jedno


Asi 150 m pod pramenem


300 m pod pramenem již říčka vytváří drobné tůňky


Pod splavem říčka protéká pod silnicí na H. Polubný. Auto je na cestě k Nýčovým domkům


První přítok z Hutní hory


Další přítok z Hutní hory


Úplná regulace v centru Desné


Soutok s Černou Desnou (ta je vlevo)
Černá říčka - vodopis Jizerských hor

vloženo: 2010-09-01


     Je jaro 2010 a příroda se po nádherné zimě opět probouzí k životu. A protože jarní tání dává vyniknout zejména horským řekám a říčkám, probudil jsem se i já a rozhodl jsem se pokračovat ve stručné exkurzi do vodopisu Jizerských hor. Povídání tentokrát nebude o vodních dílech, ale o jednom z menších, ale krásných toků z povodí Jizery. Tím nádherným tokem je Černá říčka.

     Pramení necelý kilometr východně od známých Nýčových domků v katastru obce Desná-Souš.  V celkem rozsáhlém mokřadu v nadmořské výšce asi 760 m je celá řada pramenišť a určit ten nejhlavnější pramen je víceméně nemožné. Po pár desítkách metrů se pramínky sbíhají do potůčku, který pokračuje nádherným lesem na jih, přibírá spoustu dalších přítoků a nabírá na síle. V místě, kde přetíná silnici z Dolního na Horní Polubný, je již říčka celkem vydatným potokem, který zejména po dešti anebo při jarním tání hučí jako správný horský tok. Od těchto míst je již koryto říčky částečně a víceméně citlivě regulováno. Stáčí se doleva do kouzelného údolí Dolního Polubného a dotváří zdejší scenerii klasických horských stavení a horských luk. Těsně před státní silnicí Desná - Harrachov přibírá dva přítoky z východního úbočí Hutní hory a pod silnicí přetéká na druhou stranu do části obce Desná s oficiálním názvem Desná III.

     Dále je již říčka prakticky stoprocentně regulována. Naši předci nejen chtěli mít její vody pod kontrolou při zvýšených průtocích, ale hlavně využívali sílu vody při pohonu různých zařízení. V minulém a předminulém století bývala tato část Desné významnou průmyslovou aglomerací. Budete-li tato místa procházet opravdu pečlivě, naleznete občas různé upomínky na onu dobu, i když většina zařízení již bohužel zmizela. Při rekonstrukci koryta říčky pak vzaly za své i některé náhony. Každopádně nepřehlédnete továrny, dílny a dílničky na obou březích. Tam všude Černá říčka pomáhala lidem vydělávat na „chléb vezdejší."

     V centrální části Desné se Černá říčka asi 300 metrů pod benzínovou pumpou vrací na druhou stranu státní silnice a vlévá se z levé strany do Černé Desné. S ní pokračuje asi 500 metrů dále na soutok s Bílou Desnou. O obou Desných (řekách) se pokusím něco napsat později.

     Celková délka toku Černé říčky je asi 6 kilometrů. I když se tedy jedná o menší tok, doporučuji návštěvu jejího povodí. Určitě nebudete zklamáni přírodou v okolí říčky, když hlavně na jejím horním toku nad státní silnicí se jakoby zastavil čas. Tam budete naštěstí marně hledat nevkusná stavení různých pracháčů, kteří se okázale roztahují v jiných částech Jizerských hor. Ale to je jiná kapitola...

           

Autor: Libor Čech

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu