Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Speleo


Parkoviště u nádraží, odkud se výstroj nosí nahoru k Propasti

Se Sabbathem vždy diskutujeme tak dlouho, až nás ostatní musí popohnat

Sběrná plachta s guanem
Specifické klimatické podmínky vedou k překvapivým procesům


Plachta údajně měla být propustná. Musel jsem ji však propíchnout...


...aby po se zatížení vodním kondenzátem a kapající vodou nevytrhla ze závěsů


V době naší přítomnosti byl nadstav vody, karabina bývá podstatně výše


Umístění plachty-foto pro AV ČR


Jeden z upevňovacích uzlů
Památná olova a nebohý netopýr


I při ukončení životní pouti si našel místo na téměř svislé ploše

Hranická propast - odběr vzorků v Rotundě suché

vloženo: 2011-01-15


   Jednou z nedílných součástí činnosti ZO ČSS 7-02 Hranický kras je i úzká spolupráce s Biologickým ústavem Akademie věd ČR při zkoumání fauny Hranické propasti. Předmětů průzkumu je více, ale já jsem se zaměřil na plnění úkolů v oblasti odebírání biologických vzorků, které jsou potřebné ke zkoumání života netopýrů, v našem případě především netopýra velkého. Na slovo vzatí a velmi zkušení odborníci nemají možnost se dostat do Rotundy suché a tam zkoumat životní podmínky tohoto druhu, a tak naše spolupráce s nimi spočívá především v tom, že se snažíme přesně plnit jejich zadání, úkoly a instrukce. Odměnou nám potom bývá třeba zjištění přítomnosti některého druhu mimo koridor jeho obvyklého výskytu, viz nález drabčíka Atheta spelaea ,  což je vzácný jeskynní brouk.

   A tak jsme před nějakou dobou instalovali na pokyn RNDr. Řeháka CSc. do prostoru pod hnízdištěm netopýrů v Rotundě suché plachtu, která by zachycovala čerstvé guano a případné mrtvolky mláďat, která se nedočkají dospělosti. Práce to byla nelehká, protože jsme nechtěli sekat nýty. Naštěstí v Rotundě je dostatek puklin, kam se dají umístit klasické uzle, používané na skalách k jištění.

   Po skončení hnízdění netopýrů jsme se vypravili s Romanem Kúdelou a Péťou Vaverkou sebrat vzorky. Nebylo jich mnoho, protože za hlavní hnízdiště netopýři tentokrát zvolili prostor u gejzíráků, který zrovna nebyl předmětem průzkumu. I tak jsme odebrali dostatek vzorků, a to i včetně bohaté vegetace. V prostoru, kde jsou odložena olova z památné nehody v roce 2004, jsme našli částečně mumifikované tělo dospělého netopýra. Byli jsme spokojeni, stejně jako později páni biologové. Péťa ještě pořídil pár fotek, zkontrolovali jsme zabezpečení vzorků a vydali se zpátky mezi lidi, z nichž mnozí by naši práci asi nikdy nepochopili. Ale o to vůbec nejde, my jsme v klidu a svého koníčka děláme rádi.

Autor: Libor Čech

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu