Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Speleo


Pracoviště Péti Vaverky


Libor odebírá vzorky guana, Sabbath v Kropence je připravený je transportovat ven


SZ polovina Rotundy s odloženými blesky


Bílé šipky v JV polovině Rotundy označují místa odběru guána

Kamenné bloky z odlomené části stropu. Cca 7 m za koncem jeskyně je Jezírko


Zleva Péťa Vaverka, David Čani, Michal Guba a Libor Čech


Příprava na focení zabrala Péťovi hodně času


David a Petr


Libor


Míša Guba


Péťa, David, Sabbath a Míša


Liborův slavný podoveral za 20,- Kč


Sabbathova očistná lázeň
Libor a Péťa startují


Sabbath mi někdy připomíná tvora z jiné planety
Míša otevírá papiňák


Vzorky guana

Čanis a Míša na začátku ponoru

Hranická propast - pár unikátních fotek

vloženo: 2008-08-07


     Hranickou propast lze na některých potápěčských webech najít v přehledu lokalit. Obecně vzato to opravdu potápěčská lokalita je, ale jedním dechem je nutno dodat, že jakékoli rekreační a poznávací potápění je zde absolutně vyloučeno. V případě uskutečnění "ilegálního" ponoru hrozí nezvaným návštěvníkům nejen případný postih, ale (a to především !!) i nebezpečí úrazu či dokonce smrti. Kromě konfigurace terénu a obecných jeskynních záludností je totiž nutno se vyrovnat i se zákeřným oxidem uhličitým, který se na různých místech lokality vyskytuje v různých koncentracích. Jedna z velkých otrav CO2 v Rotundě suché byla již dříve prezentována.

     Propast je součástí národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic na Moravě a v rámci tohoto statutu podléhá režimu přísné ochrany. Důvodem je nejen unikátní přírodní útvar samotné propasti, ale i jedinečná fauna a flóra v chráněném území. V neposlední řadě je předmětem ochrany i poměrně velká, pravidelně migrující, kolonie netopýra velkého. Ten také každoročně hnízdí v Suché rotundě, kde přivádí na svět další generace tohoto druhu, který v jiných částech ČR z tradičních hnízdišť často mizí.

      V suché části Propasti provádějí již po několik generací průzkum týmy vědců z různých odvětví. Podstatně více studijního materiálu však čeká v zatopených částech Propasti anebo v suchých částech za sifonem, který je v hloubce 48 m. Tato místa jsou pro drtivou většinu odborníků nedostupná, a proto již v sedmdesátých letech 20. století nastoupili na scénu jeskynní potápěči. Jejich činnost vedla k postupnému objevování podvodních i suchých prostorů a geologických tvarů a k monitorování hydrologických poměrů. Zlatým hřebem potom bylo objevení Suché rotundy. Tento fantastický objev se podařil dne 24.6.1978 Mirkovi Lukášovi (dnešní předseda ZO ČSS 7-02) a Jaromíru Andrésovi.

     Působení jeskynních potápěčů na Propasti bylo stále systematičtější a logickým důsledkem byl vznik výše zmíněné ZO ČSS 7-02 Hranický kras. A právě tato organizace má na základě usnesení vlády ČR jako jediná výjimku ze zákazu potápění. Může provádět průzkumné a mapovací ponory, které se řídí poměrně přísnými pravidly. Mimo členů ZO 7-02 mohou být přizvání výhradně vědečtí pracovníci, jestliže ovšem splňují podmínky potápěčské kvalifikace. Ostatním zájemcům o ponor nelze ani při nejlepší vůli vyhovět. Jinak bychom se dostali do kolize se zákonem, vyhláškami i citovaným usnesením vlády. V tomto směru nemůžeme dělat nic jiného než poděkovat potápěčské veřejnosti za pochopení.

     Ochrana unikátní lokality se v současné době stupňuje. Postupně se buduje elektronická zabezpečovací signalizace pro monitorování nepovoleného pohybu osob na Propasti. Vážně se uvažuje i o určité formě fyzické ostrahy, na pořadu dne je i projekt kamerového systému. Tento logický vývoj v ochraně Hranické propasti asi nepotěší nelegální návštěvníky, ale nelze postupovat jinak.

     V naší ZO jsme se v poslední době poměrně obšírně zabývali určitým informačním „servisem“ pro ty, kdo nemají možnost se na Hranické propasti potápět, ale o lokalitu jako takovou se zajímají. Přesto, že výsledky našich zkoumání, měření a fotografování poskytujeme přednostně vědeckým pracovištím AV ČR, orgánům ochrany přírody a dalším zainteresovaným, rozhodli jsme se v rámci možnosti seznamovat nepravidelně ostatní potápěče s postupem našich prací. Na oficiálním webu ZO ČSS 7-02 www.propast.speleo.cz , na webu www.trespresidentes.cz (David Čani, Martin Prachař, Lukáš Vaněk) a www.dalton.cz (Libor Čech) lze již dnes nalézt mnoho zajímavých informací.

     Na závěr strohého povídání si dovoluji Vám nabídnout naprosto unikátní fotografie Suché rotundy. Pořídil je před několika týdny Petr Vaverka při akci, kde se také odebíralo netopýří guano za účelem vědeckého zkoumání. Akce se kromě Petra účastnil ještě Michal Guba, David Čani, Fraňo Sabbath Travěnec a já.

     Fotografie v Rotundě byly pořizovány i dříve. Avšak teprve s nástupem moderní technologie byly vytvořeny opravdu perfektní záběry. Mimochodem – Petr použil 13 blesků, odpalovaných najednou. Ty úplně nejlepší fotky tu ale nejsou, ty jsou určeny na podstatně důležitější fórum než je webová stránka DALTON. Pro info dodávám, že Rotunda suchá je vertikální puklina dlouhá 34 m, široká v nejširším místě 6,2 m a v nejvyšším místě je vysoká 16,4 m. Je bez krasové výzdoby, pouze na třech místech jsou tzv. dědičné krápníky, vzniklé po zřícení stropu. Průměrná teplota 15 stupňů, vlhkost skoro 100 %.

Foto na suchu: René Melichárek

Autor: Libor Čech

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu