Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Speleo


Před vstupem


Vstup do jedné z komor


Pohled na vchod zevnitř


Bez komentáře


Bez komentáře


Bez komentáře


Bez komentáře


Bez komentáře


Bez komentáře


Bez komentáře


Bez komentáře


Bez komentáře


Rozrovnávka, na kameni vlevo jsou vidět záznamy tužkou


Konec jedné z dobývek


Rozrovnávka


Bez komentáře


Bez komentáře


Hledání druhé komory


Menší komora


Bez komentáře


Bez komentáře


Jediný vchod do jedné z částí menší komory - cesta tam


A zpátky


Před vylezením ven

Podzemní lomy na opuku

vloženo: 2006-06-03


Dnes jsme se cestou na Barboru zastavili na prohlídku jednoho z našich největších podzemních lomů. Opuka se zde těžila postupně v 6 komorách z nichž nejrozsáhlejší má rozlohu fotbalového hřiště. Na stěnách jsou k nalezení letopočty, z nichž nejstarší je z roku 1877. Těžba zde byla ukončena po první světové válce. My jsme navštívili dvě z těchto komor. Stav díla je velmi dobrý, bez výrazných známek řícení. Po deštích bylo uvnitř trochu mokro, ale zvládli jsme to i bez holínek. Podzemní komory byly raženy ručně pomocí velkých klínů a palic, vylamováním podél vrstevních spár. Jeden malý klín, spíše želízko, jsme nalezli. Na stěnách komor se dochovalo několik nákresů připravovaných kvádříků i s rozměry a nákres celé brány připravené k vytesání. Komory byly raženy na výšku 2 - 3 m. Jejich stabilitu zajišťují nosné pilíře. Vyrubané prostory byly zaváženy odpadním kamenem a někdy zahazovány 0,4 - 1,5 m pod strop komor. Volné zůstaly jen vstupní partie a přístupové cesty k jednotlivým pracovištím, takže se při zběžném pohledu komory jeví jako síť chodeb. Jako zajímavost můžeme uvést pracovní působení pozdějšího prezidenta A. Zápotockého, který zde pracoval jako kameník.

Autor: Honza Bulíř

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu