Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Speleo

Hranická propast 6.5.2006

vloženo: 2006-07-27


Dne 6.5. jsem se zúčastnil na Hranické propasti akce, která měla dva cíle. Prvním byla oprava dekompresního žebříku, na kterém se podepsal zub času i jarní povodeň. Žebřík visel na jednom lanu, a protože z něho vedou odbočky do Suché rotundy a do Jihozápadní chodby, bylo nutno jej ihned opravit. Tohoto úkolu se výtečně zhostili mladší kolegové.
Já jsem byl zařazen do skupiny „veteránů,“ která měla za úkol započít přesné zmapování Suché rotundy, protože původní mapa je z osmdesátých let a není již aktuální. Ve skupině se mnou byl ještě Sabbath, Michal Guba a Petr Osina. Počítali jsme, že k mapování bude třeba uskutečnit přibližně 3 akce. Dokonce jsem počítal s přespáním v Rotundě, což jsme nakonec neuskutečnili. V Propasti byl dosud nadstav vody cca 1,5 m. Původně činil asi 3 metry, což bylo patrné na skalách. Přesun do Rotundy byl zajímavý, protože jsme s sebou táhli kompletní horolezeckou výstroj pro průzkum vyšších částí a spoustu věcí na mapování-zejména drahocenný laserový zaměřovač, který Sabbath vypůjčil v Aragonitových jeskyních. Přístroj byl umístěn v pouzdře, které Mirek Lukáš vyrobil někdy před 20 lety a nyní jej zrepasoval. Byl to takový papiňák, který jsme s radostí přenechali elévovi (a výbornému potápěči) Michalovi Gubovi. Já jsem se vycpal smyčkami a dalším lezeckým „cajkem,“ který mě pochopitelně tlačil na nejnevhodnějších místech.. Na Zubatici bylo vidět s bídou na 2 m, v Mokré rotundě tak 4 m a posledních 15 m do Suché rotundy bylo mlíko. Lahve zvonily o skálu a já byl rád, že nemám papiňák.
Vlastní mapování proběhlo díky zaměřovači velmi rychle. Po 4,5 hodinách jsme naměřili nejdůležitější údaje a zmapovali cca 80 % Rotundy. Boční chodby jsme nechali na jindy. Některé údaje jsou velmi překvapivé, ale zveřejním je až po poradě v ZO Hranický kras. V současné době pracuji na mapě, která bude po odborné redakci k dispozici široké veřejnosti.
Pobyt v Rotundě byl báječným zážitkem. Člověk je velmi blízko od lidí, kteří jsou přitom strašně vzdáleni, protože v cestě je Zubatice (sifon v -48 m). Jedinou nepříjemností byl vysoký stav vody, díky kterému bylo všude spousta bahna a rozmočeného guána a pohyb po Rotundě vyžadoval maximální úsilí a opatrnost. Stejně jsem nakonec spadl do vody, když jsem nastavil samospoušť a spěchal pózovat. Proto se na společné fotce tak krásně smějeme.

Autor: Libor Čech

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu