Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Teorie


Zesílení na suchém obleku se zbytky starého lepidla (moc ho tam nezbylo)


Odjišťování jedné ze šesti pojistek. Materiál je odolný, ale přesto to chce trochu citu


První membrána s pružinou tlačítka a druhý zajišťovací kroužek


Kompletně rozebraný ventil


V nejnižším bodě je vidět otvor, kam musí zapadnout zajišťovací kroužek !! Má výstupek


Komplet ventil zespodu


Komplet ventil shora


Značka vlevo má poněkud delší tradici


Podmazání ventilu lepidlem. Po lehkém zavadnutí bude ještě vylepšeno


Na ventilu mažeme jen osazení, aby lepidlo nezateklo do otočných částí

Oprava vypouštěcího ventilu suchého obleku

vloženo: 2008-01-19


     Občas od někoho slyším, že mu zatéká do obleku vypouštěcím nebo napouštěcím ventilem. Protože jsem tento problém řešil také, rozhodl jsem se o své zkušenosti při této činnosti podělit. Připomínám, že jsem se zabýval výhradně opravou ventilů APEKS.

     Hned na začátku je na místě připomenout, že vlastním ventilem zatéká zcela výjimečně. Důvodem zatékání bývá v drtivé většině případů jen nekvalitní podlepení ventilu, zaschlé nebo vydrolené lepidlo. Oprava je potom velmi snadná a vůbec není nutné ventil rozebírat. Potápíme-li se však v podmínkách, kdy do ventilu může vniknout písek či jiné nečistoty anebo je již dlouho používaný, určitě se v něm nějaké nečistoty najdou a potom je vhodné jej vyčistit a zkontrolovat.

     Sundání ventilu z obleku provedeme tak, že jednou rukou přidržíme spodek ventilu, který je uvnitř obleku. Druhou rukou zatlačíme na vrchní část a povolujeme proti směru hodinových ručiček. Zatlačení je nutné, jinak můžeme strhnout „řehtačku“ uvnitř ventilu !!! Jsou to ty zoubky, které cvakají při zavírání či otevírání otočné vrchní části. Kdyby se to náhodou stalo, tak to neznamená tragedii. Ventil funguje dál, ale uživatelsky již nebudí důvěru.

     Ventil rozebereme tak, že opatrně např. šroubovákem odkloníme zaklapovací pojistky (viz obrázek). Pojistek je šest a jsou z dobrého materiálu, takže trochu šikovný člověk je určitě nepoškodí. Pochopitelně přitom postupujeme postupně po obvodu. Po odklopení prvního krytu následuje další, který již není tak masivní. Opět je zajištěný výstupky, které zapadají do těla ventilu.. Potom následují membrány, které bývají zaneseny drobným sedimentem, ale jinak jsou téměř nezničitelné. V životě jsem viděl poškozenou jenom jednu.

     Po rozebrání všech součástí provedeme jejich vizuální kontrolu a očistění. Jestliže jsme si zachovávali pořádek na stole, nemůže nás při skládání ventilu potkat žádný problém. Snad jen otočit membránu, ale to by svedl možná jen Pat s Matem. Šroubovici uvnitř díky její konstrukci nemažu, není to potřeba.

     Před umístěním ventilu na oblek musíme nejdříve odstranit staré zbytky lepidla jak z ventilu tak z obleku. Potom lehce namázneme lepidlem ventil, na kterém je osazení určené k zapadnutí do drážky na gumové výztuze díry obleku. Na obleku namázneme nejen tuto drážku, ale i její okolí. Lepidlo necháme cca 5-10 minut zavadnout. Potom zašroubujeme ventil nazpátek tak, že opět podržíme jednou rukou vnitřek a druhou utahujeme vrchní část. Při dotažení (s citem) opět nesmíme zapomenout ventil přimáčknout !!! Konečné dotažení provádíme spodní částí, protože vrchní je již fixovaná lepidlem. Na obrázcích je lepidlo těsně po nanesení a není ještě řádně rozetřeno !!

     Jako lepidlo používám Chemoprén univerzál. Nepoužívejte lepší (např. Chemoprén extra), protože pak by sundání ventilu z obleku byl problém.

     Oprava napouštěcího ventilu je nesrovnatelně jednodušší. Tento ventil je jednocestný, uživatel na něm nic nereguluje, a proto je konstrukčně velmi jednoduchý. I rozebrání je snazší, ale pro tuto činnost potřebujete kleště na seegerovy pojistky.

     Jestliže se z jakéhokoli důvodu rozhodnete pro nový ventil, tak kontaktujte některou prodejnu potápěčského vybavení nebo zástupce fy APEKS. Nový vypouštěcí či napouštěcí ventil stojí okolo 1.100,- Kč (nízký i vysoký ventil). Na našich fotkách je nízký ventil.

Autor: Libor Čech

Copyright Dalton 2024 Design webmaster: Jan Bulíř
Klub | Akce | Fotogalerie | Kurzy | Teorie | Lokality | Vraky | Speleo | Bazar
Administrace webu